Nowy samochód na korzystnych warunkach – sprawdź, jak możesz sfinansować zakup auta
Otrzymaj oferty od specjalistów jak Financity spółka z o.o. / Placówka Partnerska... nawet w kilka minut
Chcę otrzymać ofertę

Financity spółka z o.o. / Placówka Partnerska...

Nowy samochód na korzystnych warunkach – sprawdź, jak możesz sfinansować zakup auta

2016-01-18

Niektórzy wymieniają samochód co trzy lata, aby zawsze jeździć nowym, inni kupują używane wozy sprowadzane z zagranicy. Tak czy inaczej, wysłużony samochód trzeba raz na jakiś czas zmienić na nowy. W podjęciu decyzji dotyczącej zakupu pomoże ci zawarty w tym artykule krótki przegląd możliwości sfinansowania tego wydatku.

Zdjęcie nr 1

Jeśli chcesz wymienić samochód, możesz: kupić go za gotówkę albo na raty, wykładając własne środki, zaciągnąć kredyt lub pożyczkę bądź skorzystać z długookresowego najmu lub leasingu. Sprawdź, która z tych opcji jest najbardziej opłacalna.

Samochód na kredyt

Zarówno jako osoba fizyczna, jak i przedsiębiorca możesz zaciągnąć kredyt samochodowy. Jako osoba fizyczna możesz sfinansować kredytem 100% wartości pojazdu, a dodatkowo polisę ac/oc. Masz również możliwość wzięcia kredytu na większą kwotę i wówczas nadwyżka (maksymalnie 10% wartości umowy) będzie stanowić twój kredyt w gotówce na dowolny cel. Oprocentowanie umowne zależy od wieku pojazdu i trwania umowy i na dziś wynosi od kilku do kilkunastu procent.

Opcją zbliżoną do kredytu jest leasing, który opisujemy w dalszej części artykułu. Zalety kredytu w porównaniu z leasingiem są następujące:

 • masz możliwość odstąpienia od zawartej umowy (takiej możliwości nie oferuje leasing),
 • możesz dokonać wcześniejszej spłaty kredytu w każdej chwili obowiązywania umowy - bez odsetek (takiej możliwości nie masz, korzystając z leasingu),
 • otrzymasz kredyt na samochód nowy lub używany - maksymalnie 13-letni (w leasingu maksymalnie 10-letni),
 • okres umowy może wynosić nawet 120 miesięcy (w przypadku leasingu maksymalnie 96 miesięcy).

Jeśli nabywasz samochód jako przedsiębiorca, bank udzieli ci kredytu w ramach tzw. procedury uproszczonej, czyli bez przedstawiania dokumentów finansowych. Ma to duże znaczenie dla wielu firm. (Niektóre banki oferują taką możliwość również klientom indywidualnym, ale tylko gdy ocenią ich jako klientów niskiego ryzyka).

Szybko załatwisz kredyt - cała procedura może zamknąć się w jeden dzień. Po otrzymaniu decyzji pozytywnej warunkiem wypłaty są podpisanie umowy i rejestracja pojazdu w urzędzie komunikacji.

Możesz także skorzystać z innego sposobu sfinansowania zakupu samochodu - zaciągnąć kredyt pod zastaw obecnie posiadanego pojazdu (tzw. gotówka na dowolny cel), ale na warunkach finansowych zdecydowanie lepszych niż standardowy kredyt gotówkowy.

Leasing – także dla osób fizycznych?

Leasingowany przez firmę samochód to standard, niewiele osób jednak wie, że ta forma finansowania dostępna jest również dla osób fizycznych. Leasing jest w gruncie rzeczy formą dzierżawy. Auto należy do firmy leasingowej (finansującego), która na czas obowiązywania umowy leasingu (2–8 lat) użycza je do użytkowania klientowi (korzystającemu), który jest zobowiązany płacić jej wynagrodzenie w uzgodnionych ratach przez okres obowiązywania umowy. Po zakończeniu umowy klient je zwraca, chyba że zdecyduje się na opcję zakupu.

Umowy leasingowe zawierane są najczęściej na okres minimum 24 miesięcy, lecz nie dłuższy niż 5–8 lat. Wysokość rat zależy m.in. od wartości samochodu, wysokości opłaty wstępnej, okresu obowiązywania umowy, a także od tego, czy decydujesz się po jej zakończeniu przejąć auto. Jeśli zależy Ci na jego nabyciu, raty będą wyższe niż w przypadku leasingu odnawialnego, ponieważ zawierają wartość samochodu. Masz zatem do wyboru – wyższe raty i zakup samochodu lub niższe z opcją wymiany na nowy.

Zawierając umowę leasingu samochodu, wnosisz wkład własny, który wynosi zazwyczaj ok. 10% ceny pojazdu. Możesz wziąć w leasing zarówno samochód nowy, jak i używany, z tym że minimalna kwota leasingu to 10 tys. zł. Zazwyczaj leasingowane są samochody w cenie co najmniej 50 tys. zł.

Zalety leasingu w porównaniu z kredytem:

 • Zobowiązanie leasingowe nie ma wpływu na zdolność kredytową – nie jest uwidocznione w bazach międzybankowych. A zatem wzięcie w leasing samochodu nie zmniejsza twojej zdolności kredytowej i nie blokuje cię np. gdy chcesz wziąć kredyt na mieszkanie.
 • Możesz liczyć na korzystną cenę samochodu – ponieważ firma leasingowa nabywa auta dla wielu klientów, może wynegocjować korzystniejsze warunki zakupu niż te, które otrzymałbyś indywidualnie. Większość firm leasingowych oferuje pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, AC, NW, assistance) rozłożonych na raty.
 • Płacisz niższe raty niż w przypadku kredytu zaciągniętego na tę samą kwotę.

Podstawową wadą leasingu jest fakt, że nie masz możliwości wcześniejszej spłaty auta lub jeśli firma leasingowa udostępnia taką możliwość, wiąże się ona z dodatkowymi dość dużymi prowizjami. Ponieważ leasingowany samochód nie jest twoją własnością, jego użytkowanie nie daje ci zniżek na składki ubezpieczeniowe. Indywidualny klient nie może także skorzystać na leasingu podatkowo.

Kiedy warto zdecydować się na tzw. opcję wykupu?

O wyborze tej tzw. opcji zakupu warto pomyśleć przy zawieraniu umowy leasingu. Przemyśl, czy samochód będzie Ci potrzebny po ustaniu umowy czy nie, np. już po trzech latach może okazać się przestarzały, nie warto więc będzie przewidywać opcji zakupu. Zwróć także uwagę, czy w ogóle – a jeśli tak, to ile – będziesz musiał zapłacić za przejęcie go na własność. Tzw. wartość wykupu to najczęściej 1 – 10% wartości auta, ponieważ zasadniczo całą wartość pojazdu spłacisz w ratach leasingowych, ale gdy wziąłeś samochód w leasing i nie spłaciłeś w ratach jego wartości (np. ze względu na zbyt krótki czas trwania leasingu lub zbyt niskie raty) dopłata może być znacząca.

Leasing dla firm – korzyści podatkowe

Leasing jest popularną formą finansowania wybieraną przez przedsiębiorców. Firmy najczęściej decydują się na leasing operacyjny.

Leasing operacyjny (usługowy) polega na przekazaniu w użytkowanie samochodu na czas, który jest z reguły krótszy niż okres normatywnego zużycia auta. Raty leasingowe stanowią dla korzystającego koszt uzyskania przychodów, samochód zaś nie podlega u niego amortyzacji. Korzystający może mieć zagwarantowane w umowie prawo zakupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy, za określoną z góry wartość końcową powiększoną o VAT.

Aby umowa leasingu została uznana do celów podatkowych jako leasing operacyjny musi spełniać następujące warunki:

 • została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, który dla samochodów wynosi 2 lata oraz
 • suma ustalonych w umowie opłat, pomniejszona o należny VAT, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

W racie leasingu operacyjnego uwzględnione są też odsetki.

Od każdej raty leasingu operacyjnego jest naliczony VAT. Możesz go odliczyć, jednak przy nabyciu samochodów osobowych obowiązują limity - można odliczyć VAT z poszczególnych faktur w wysokości nie większej niż 60% podatku wykazanego na fakturze i łącznie od wszystkich rat leasingowych kwotę nie więcej niż 6 tys. zł.

Korzystający w leasingu operacyjnym do kosztów uzyskania przychodów może zaliczyć:

 • opłatę wstępną (powinna być ona jednorazowo zaliczana do kosztów podatkowych w momencie ich poniesienia),
 • raty leasingowe,
 • opłatę manipulacyjną (jeśli została zapłacona),
 • prowizję,
 • wydatki eksploatacyjne,
 • kwoty opłacanych składek ubezpieczeniowych (jeśli z umowy wynika obowiązek ich ponoszenia).

Ponadto do kosztów podatkowych można zaliczyć VAT naliczony, którego nie można było odliczyć ze względu na limit w odliczeniu VAT dla samochodów osobowych.

Leasing finansowy (kapitałowy) polega na oddaniu rzeczy w użytkowanie, w zamian za raty leasingowe. Przedmiot leasingu jest własnością finansującego, amortyzuje go korzystający, natomiast przeniesienie tytułu własności może być zagwarantowane w umowie. Firma zwiększa więc wartość swojego majątku, nie ponosząc dodatkowych kosztów po zakończeniu umowy, a zwiększona amortyzacja pozwala regulować jej koszty i dochody. Leasing finansowy jest zbliżony do kredytu lub pożyczki, przedmiotem „pożyczki” jest środek trwały, a nie gotówka.

Rata leasingowa w leasingu finansowym podzielona jest na część kapitałową i odsetkową. Odsetki korzystający może zaliczyć do kosztów podatkowych, a część kapitałowa traktowana jest jak kapitał przy operacji kredytowej.

Leasing finansowy dla celów VAT rozliczany jest tak jak leasing operacyjny. VAT od rat leasingowych jest płatny z góry za cały okres trwania umowy leasingu (zazwyczaj w ciągu 7 dni po odbiorze przedmiotu leasingu), inaczej niż w leasingu operacyjnym, gdzie podatek VAT jest płatny z każdą ratą leasingową.

Przedsiębiorca może skorzystać także z leasingu zwrotnego. Na czym to polega? Gdy firma potrzebuje gotówki, może oddać należący do niej samochód firmie leasingowej w zamian za gotówkę, a następnie wziąć go w leasing. Korzyścią jest jednorazowy zastrzyk gotówki.

Kiedy warto skorzystać z wynajmu długoterminowego?

Wynajem długoterminowy (CFM) to znakomita oferta dla osób, które chcą jeździć zawsze najnowszymi modelami samochodów. Umowa wynajmu długoterminowego to z prawnego punktu widzenia leasing, tyle że korzystając z niego nie spłacasz kapitału, a płacisz jedynie za użytkowanie samochodu oraz pokrywasz utratę jego wartości. Po zakończeniu umowy, czyli zazwyczaj po 2–3 latach, nie stajesz się właścicielem samochodu, którym jeździsz, ale możesz wymienić go na kolejny model, zawierając nowy kontrakt na kolejny samochód.

Jakie są zalety wynajmu długoterminowego? Nie musisz dbać o naprawę pojazdów, gdyż są jeszcze na gwarancji, a po zakończeniu umowy martwić o sprzedaż samochodu na rynku wtórnym. Ponieważ nigdy nie stajesz się właścicielem auta, raty, które płacisz – a które są około dwa razy niższe od rat kredytu zaciągniętego na tę samą kwotę, jak również niższe niż w przypadku leasingu – w rzeczywistości stanowią zapłatę za pożyczenie samochodu.

W przypadku wynajmu długoterminowego standardem jest możliwość dokupienia usług dodatkowych, takich jak: sezonowa wymiana opon, karty paliwowe, serwisowanie samochodu, assistance, door to door (transport samochodu na życzenie, np. do myjni, wulkanizacji itp.).

Wybierając sposób finansowania nabycia samochodu warto szczegółowo zapoznać się z ofertami banków i firm leasingowych oraz firm oferujących wynajem długoterminowy, aby jak najlepiej dostosować ofertę do swoich możliwości finansowych i potrzeb.Opracowano:
Magdalena Rudnik
Financity spółka z o.o. / Placówka Partnerska Getin Noble Bank SA